Get Adobe Flash player
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2008-2011-PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011-2014

Được sự đồng ý của BTV Công đoàn Giáo dục Quảng Trị, Chi ủy Chi bộ trường THPT Triệu Phong, ngày 22/09/2011 Công đoàn trường THPT Triệu Phong long trọng tiến hành khai mạc Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2014. Đại hội rất vinh dự được đón tiếp Đ/c Nguyễn Văn Hiếu -BTV CĐN GD Quảng Trị; Đ/c Phan Thị Hoài, Bí Thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường về dự và chỉ đạo đại hội.
Với tinh thần: “Dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới ”, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra.

      CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD QUẢNG TRỊ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT TRIỆU PHONG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   

Số: 04-BC/CĐCS                                            Triệu Phong, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2008 - 2011

         

          Quán triệt Nghị quyết Đại hội công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2008-2013; Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở Trường THPT Triệu Phong nhiệm kỳ 2008-2011, BCH đã  bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để xây dựng chương trình hoạt động cụ thể trong các năm học góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Kết quả cụ thể được đánh giá như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2008-2011:

1. Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của cán bộ giáo viên nhằm thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá đội ngũ của ngành, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

          Tiếp tục phối hợp với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và QĐ 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Công đoàn đã động viên đoàn viên và phối hợp với chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận để mọi cán bộ giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, đi học các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn và trên chuẩn.

          Triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, ngày 30/7/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.  

          Động viên CBGV tham gia học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội huyện đảng bộ lần thứ XVIII từ đó mỗi CBGV nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương đất nước.

          Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến với cán bộ đoàn viên như Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn GD Quảng Trị từ đó góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động của công đoàn.

          Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc triển khai các Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở GD&ĐT Quảng Trị trên cơ sở đó mỗi cá nhân và tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, lựa chọn việc làm mới, danh hiệu thi đua trong từng năm học.

Phối hợp với nhà trường trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công đoàn đã xây dựng kế hoạch, ký cam kết thực hiện tốt cuộc vận động giữa nhà trường, các tổ chức đoàn thể, hội cha mẹ và học sinh .

          Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho CBGV được quan tâm và có sự đổi mới. Nhà trường tạo điều kiện về thông tin sách báo, hệ thống Internet, CBGV có ý thức nâng cao hiểu biết để thực hiện đúng pháp luật và biết tự bảo vệ mình. Tham gia các Hội thi góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu biết về truyền thống quê hương đất nước cho CBCNV (Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và gia đình đạt giải KK cấp ngành, Thi tìm hiểu “Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng”; thi tìm hiểu “Quê hương Triệu Phong sau 20 năm đổi mới và phát triển” đạt giải KK cấp huyện)

          Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch thao giảng, hội giảng theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên đồng thời chuẩn bị lực lượng tham gia Hội giáo viên giỏi cấp tỉnh vào các năm sau.

* Kết quả:

                   - Có 05 GV đạt trình độ thạc sĩ, 01 GV đang theo học thạc sĩ.                                     - Có 02 đoàn viên đang theo học để đạt chuẩn.

                   - 100% giáo viên tham dự các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

                   - Tổ chức học và thi lấy chứng chỉ tin học trình độ A, B cho CBGV.

                   - Thao giảng 451 tiết trong đó 274 tiết ứng dụng CNTT

     2. Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống CB,GV tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả Giáo dục - Đào tạo:

          Công tác chăm lo đời sống cho CB,GV trên cơ sở quán triệt quan điểm Nhà nước là người bảo đảm, tổ chức công đoàn là người bảo vệ. Công đoàn phối hợp với chuyên môn duy trì và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao động.

 Đề xuất với chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi trong việc dạy các lớp bán công, bố trí thời khóa biểu, mở các lớp dạy thêm để góp phần nâng cao thu nhập. Vận động cán bộ, đoàn viên chăm lo và tự chăm lo phát triển kinh tế, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ được nâng lên đáng kể.

Tham gia cùng với nhà trường trong việc tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, giáo viên đầu năm học. Làm tốt vai trò đại diện cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong xây dựng và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế tại đơn vị. Tham gia cùng với Nhà trường điều chỉnh bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ phù hợp với từng năm. Tham gia vào các hội đồng như Hội đồng lương, hội đồng khen thưởng kỷ luật...Vận động CBCNV thực hành tiết kiệm góp phần giải quyết tiền thu nhập tăng thêm năm 2008 bình quân: 1.000.000đ/người, năm 2009 bình quân 1.300.000đ/người.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đoàn viên, thăm hỏi, trợ cấp kịp thời khi đoàn viên bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, thăm hỏi kịp thời các trường hợp bố mẹ đoàn viên bị ốm đau. Thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết cho đoàn viên công đoàn, tổ chức trao thưởng cho con giáo viên học giỏi, khá và tặng quà nhân Tết trung thu cho các cháu.

Hỗ trợ kinh phí và động viên kịp thời cho đoàn viên tham gia các phong trào thi đua như thi giáo viên giỏi, tổ chức các chuyên đề, văn nghệ, TDTT. Đầu tư bàn bóng bàn, vợt, lưới để đoàn viên tập luyện, giải trí. Phối hợp với Chi đoàn giáo viên tổ chức đêm văn nghệ “Mừng đảng-Mừng xuân”...

Từ nguồn quĩ đoàn viên đóng góp, hỗ trợ của Nhà trường và Công đoàn BCH Công đoàn đã tổ chức cho CBGV tham quan học tập các tỉnh phía Nam vào dịp hè 2011.

Chỉ đạo Ban TTND xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng năm học, trong đó chú trọng vào giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định của pháp luật.

     * Kết quả :

          - Có 04 cán bộ giáo viên được nâng lương trước thời hạn (năm 2009-2010).

          - Có 100% cán bộ giáo viên được nâng lương đúng kỳ hạn

          - Tặng quà: Dịp 20/11: 500.000đ/người, Tết nguyên đán 350.000đ/người.

          - Hỗ trợ may đồng phục: 200.000đ/người.

          - Tặng quà trung thu, phát thưởng cho các cháu:   10.100.000đ  

          - Hỗ trợ cho 02 GV học xong thạc sĩ:                    200.000đ

          - Hỗ trợ GV tổ chức chuyên đề cấp cụm, tỉnh:       1.100.000đ

          - Hỗ trợ giáo viên dự thi GVG cấp tỉnh:                 4.000.000đ

          - Hỗ trợ CBGV học tin học trình độ A,B:                    40.000đ/học viên

     3. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhà trường:

           Công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đã tạo chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức học các chuyên đề từ đó giúp cho CBGV, CNV hiểu sâu hơn về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi cá nhân đề ra nhiệm vụ rèn luyện và làm theo bằng hành động và công việc cụ thể hàng ngày theo nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” được đoàn viên hưởng ứng, nhiều đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ như: tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh, tham gia các lớp tập huấn, chuyên đề theo kế hoạch của sở. Đăng kí việc làm mới nhằm nâng cao chất lượng công tác, tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu... Qua sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  tập thể trường được Ban chỉ đạo Huyện tặng giấy khen là đơn vị điển hình tiên tiến.

Cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” được giáo viên, học sinh và toàn xã hội hưởng ứng. Hằng năm Công đoàn phối hợp với chuyên môn quán triệt đến đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trong buổi lễ khai giảng cuộc vận động “Hai không”. Tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Hai không” giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đại diện học sinh và phụ huynh. Động viên giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trên tất cả các khâu từ soạn bài, ra đề kiểm tra, chấm chữa bài, hướng dẫn học sinh tự học. Coi thi, chấm thi của giáo viên nghiêm túc. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh vi phạm qui định trong cuộc vận động hai không.

          Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên những năm qua số học sinh vi phạm qui chế trong kiểm tra, thi đã giảm hẳn, chất lượng dạy học thực chất hơn.

Về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công đoàn cùng với Nhà trường tuyên truyền các tiêu chí về trường học thân thiện, học sinh tích cực và tiến hành chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phong trào. Đến nay trường được Sở GD-ĐT xếp loại tốt trong thực hiện phong trào thi đuaxây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Công đoàn đã nhận thức được rằng: phong trào thi đua “Hai tốt” là động lực để thúc đẩy đổi mới giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nên đã phối hợp với nhà trường trong việc chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị xây dựng kế hoạch năm học hàng năm, qua đó phát động phong trào thi đua “Hai tốt” trong toàn thể cán bộ giáo viên. Động viên CBGV thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, tích cực ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp trong dạy học. Động viên, hỗ trợ kịp thời cho giáo viên thực hiện chuyên đề cấp cụm, cấp tỉnh; giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

* Kết quả :

02 lượt GV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

08 lượt GV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

13 lượt GV đạt giáo dạy giỏi cấp tỉnh.

90 lượt GV đạt giáo dạy giỏi cấp trường.

160 lượt GV đạt danh hiệu lao động giỏi

105 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 02 giải 3 quốc gia

          Phối hợp với Nhà trường, các đoàn thể và các lực lượng xã hội triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ- kỉ cư­ơng- tình thư­ơng- trách nhiệm” góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Các cuộc vận động xã hội từ thiện, hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa luôn được chú trọng bằng việc đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do động đất và sóng thần, hỗ trợ CB-GV có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt trong nhiệm kỳ BCH luôn quan tâm đến việc huy động, quyên góp từ CBGV, Hội phụ huynh, Hội chữ thập đỏ Công đoàn ngành để hỗ trợ cho thầy giáo Nguyễn Hòa nguyên giáo viên của trường bị bệnh với tổng số tiền là: 10.910.000đ.

  BCH đã chỉ đạo Ban nữ công thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Luật “ Phòng chống bạo lực trong gia đình”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” trong nữ giáo viên từ đó phát huy vai trò nữ cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

* Kết quả:

-         Có 42 lượt gia đình đạt gia đình nhà giáo văn hóa tiêu biểu.

-         Có 50 lượt nữ CBGV đạt danh hiệu hai giỏi

4. Công tác phát triển đoàn viên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng:

          BCH sinh hoạt định kỳ, có nội dung cụ thể thiết thực, được bàn bạc thống nhất trước khi triển khai thực hiện. Xây dựng đầy đủ bộ hồ sơ công đoàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu của việc triển khai các hoạt động. BCH được kiện toàn, củng cố kịp thời khi có biến động. Chấp hành nghiêm túc chế độ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên yêu cầu.

          Cùng với Hiệu trưởng điều hành và tổ chức hội nghị cán bộ công chức của trường một cách dân chủ, khách quan, cởi mở trên tinh thần trao đổi thẳng thắn vì sự phát triển của trường.

          Vai trò của Công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp, đóng góp ý kiến tham mưu cho BGH trong việc thực hiện các chế độ chính sách tại đơn vị, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân lên kế hoạch hoạt động, thanh tra kiểm tra định kỳ. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan

          Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn.

          Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCH, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra công đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên trong đơn vị.

Phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để đề nghị chi bộ cho đi học đối tượng và làm lý lịch phát triển..

* Kết quả:

    - Kết nạp 16 đoàn viên trong nhiệm kỳ theo đúng qui định của điều lệ công đoàn.

    - Giới thiệu cho chi bộ xét kết nạp 08 đảng viên mới, 03 quần chúng đang làm lý lịch.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những ưu điểm:

          Nhiệm kỳ hoạt động công đoàn 2008-2011, công đoàn đã tập hợp được sức mạnh của đội ngũ CBGV nên cơ bản đã thực hiện được các chỉ tiêu mà đại hội đề ra. Những chủ trương, chính sách của Đảng, Chỉ thị của ngành, Nghị quyết của các cấp công đoàn được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vai trò của tổ chức công đoàn từng bước được phát huy nhờ sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức trong nhà trường. Với những thành tích đạt được Công đoàn cơ sở Trường THPT Triệu Phong 02 lần được CĐGD Việt Nam tặng bằng khen; 01 lần được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen.          

2. Những tồn tại:

           Việc cụ thể hóa để tuyên truyền các văn bản pháp luật, các Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của công đoàn cấp trên chưa linh hoạt, chưa thường xuyên nhất là các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước mới ban hành có liên quan đến giáo dục.

          Chưa thể hiện rõ vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, GV.

          Công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra công đoàn chưa được quan tâm. Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đôi lúc còn thiếu tính liên tục.

          Một số đoàn viên chưa thực hiện nghiêm túc quy chế của cơ quan như còn vắng trễ giờ dạy, sinh hoạt chuyên môn.

          * Nguyên nhân:

          Trong nhiệm kỳ ban chấp hành có sự biến động lớn về nhân sự nên phần nào ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động của công đoàn.

          Nội dung, phương thức và hình thức tổ chức hoạt động công đoàn chưa thực sự đổi mới, BCH chưa thực sự sáng tạo trong việc vận dụng các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên cho phù hợp với tình hình đơn vị.

          Thành viên BCH đều là kiêm nhiệm vì vậy quá trình tổ chức triển khai các hoạt động của công đoàn bị chi phối.

          Một số cán bộ công đoàn mà đặc biệt là trong BCH chưa thật sự tâm huyết với công tác công đoàn.

          Các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn hiện nay còn chưa phù hợp vì vậy không động viên được cán bộ công đoàn hoạt động.

 

 

 

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2011 - 2014

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

          - Số cán bộ, GV, nhân viên:                76 (nữ 37)         Hợp đồng : 0

          - Đảng viên:                                        23 (nữ 06)

          - Số GV đứng lớp:                              69 GV

          - Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 02; Đại học: 71; Trung cấp: 03

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

Được sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh, các hoạt động của công đoàn đã dần đi vào nề nếp, có kế hoạch hoạt động cụ thể.

           Cán bộ giáo viên của trường luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống năng nỗ, nhiệt tình ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Khó khăn:

          Cơ sở vật chất phục vụ dạy học chưa đảm bảo với yêu cầu của giai đoạn hiện nay, chất lượng văn hoá còn thấp và chưa đồng đều, một bộ phận học sinh còn lười học đã ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của Nhà trường.

          Đa số đoàn viên ở cách xa trường, nhiều giáo viên con còn nhỏ nên ảnh hưởng đến các hoạt động chung của nhà trường và công đoàn.

          Năng lực, nghiệp vụ của cán bộ công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV. Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XVIII. Căn cứ vào chương trình hành động của CĐGD Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và CĐGD tỉnh để cụ thể hóa vào chương trình hoạt động của công đoàn theo từng năm học.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tập trung là phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Dân chủ-kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, phong trào “Giỏi việc trường đảm việc nhà”, 

3. Quan tâm đến công tác chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà và ổn định.

4. Vận động tổ chức đoàn viên và lao động gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ quan đơn vị. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong cơ quan đơn vị, góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBGV CNV không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

6. Đổi mới công tác tổ chức hoạt động của công đoàn, xác định trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng đoàn viên ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

1. Chương trình 1: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

a. Yêu cầu:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của đất nước, của ngành giáo dục. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật để đội ngũ cán bộ giáo viên có kiến thức pháp luật nhất định nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ để nâng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tích cực rèn luyện phong cách làm việc mới đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo.

b. Giải pháp:

Phối hợp, đề xuất với chính quyền tập trung đầu tư và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBGV, CNV để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị  40-CT/TW của Ban bí thư và quyết định 09/QĐ-TTg về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục”. Động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu mới.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với triển khai Chương trình hành động của các cấp công đoàn về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ CNVC, LĐ và tổ chức công đoàn.

Phối hợp với Nhà trường tổ chức cho CBGV, CNV học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản chỉ thị của ngành nhằm nâng cao hiểu biết về đường lối chính sách và quan điểm giáo dục của đảng, phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đoàn viên và lao động để thực hiện đúng pháp luật và biết tự bảo vệ mình, nhất là các văn bản về chế độ chính sách của ngành giáo dục

Tham gia các hội thi tìm hiểu luật do công đoàn cấp trên tổ chức.

c. Chỉ tiêu:

          - Về đạo đức:100% đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt

          - Về năng lực: 70% Giỏi, 30 % khá

2. Chương trình 2: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

a. Yêu cầu:

Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo của đơn vị, tham gia vào việc xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ giáo viên.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc vận động đoàn viên chăm lo và tự chăm lo, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng được cải thiện và ổn định.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong việc thực hiện các chế độ chính sách nhà nước đã ban hành đối với ngành giáo dục.

b. Giải pháp:

           Chủ động phối hợp với Thủ trưởng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức đảm bảo tính công khai, dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể và quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

          Phối hợp với chuyên môn trong việc bố trí, sắp xếp và phân công lao động một cách hợp lý, tạo điều kiện trong việc mở các lớp dạy thêm nhằm tăng thu nhập cho cán bộ giáo viên.

          Tham xa góp ý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp giữa tình hình thực tế của đơn vị với quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị với chuyên môn trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong việc giải quyết các khiếu nại tố cáo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

          Hỗ trợ cho giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hỗ trợ kinh phí cho các giáo viên tổ chức chuyên đề cấp cụm, cấp tỉnh tại trường.

          Đề xuất với nhà trường, hội phụ huynh học sinh cho công đoàn tiếp tục thực hiện dịch vụ nước uống để có nguồn thu nhằm thực hiện các hoạt động của công đoàn.

          Thăm hỏi, trợ cấp kịp thời khi đoàn viên bị ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ. Thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ tết cho đoàn viên công đoàn, tổ chức trao thưởng cho con giáo viên học giỏi, khá, đạt các giải trong các kỳ thi cấp huyện trở lên. Phối hợp với chi đoàn giáo viên tổ chức Tết trung thu và tặng quà cho các cháu.

          Phối hợp với chi đoàn giáo viên tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần.

          Hưởng ứng chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện chương trình Mái ấm công đoàn và các công văn của CĐN về việc xây dựng Quỹ tình nghĩa công đoàn nhằm chăm lo cho đoàn viên và lao động trong ngành lúc gặp khó khăn hoạn nạn.   

c. Chỉ tiêu:

          -  Phấn đấu có đoàn viên được nâng lương trước thời hạn/năm.

          - 100% đoàn viên giáo viên còn lại được nâng lương đúng kỳ hạn.

          - Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, đầy đủ.

          - Đóng góp 100.000đ/ tháng để tham quan

3.Chương trình 3: Vận động, tổ chức đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành.

a. Yêu cầu:

          Phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần tự học của mỗi một đoàn viên và sức mạnh tổng hợp của tập thể để thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động nhằm nâng cao chất lượng dạy học của trường.

b. Giải pháp:

          Phối hợp với chuyên môn trong việc tổ chức phong trào thi đua ”Hai tốt”.  Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, soạn giáo án đầy đủ, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và làm đồ dùng dạy học.

Phối hợp với nhà trường trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với  cuộc vận động “Hai không”.

Củng cố tổ chức Ban nữ công, chỉ đạo nữ công tổ chức thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới...

          Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Dân số kế hoạch hoá gia đình” tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở “.        

Vận động CB, GV,CNV tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, như đóng góp các loại quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ Quỹ vì người nghèo”...

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế. Cùng với Nhà trường làm tốt công tác thi đua khen thưởng một cách thực chất hơn.

c. Chỉ tiêu:

          - Đoàn viên đạt CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 03 - 05 đ/c/ năm

- Đoàn viên đạt GV dạy giỏi các cấp:             30%

          - 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 75% Lao động tiên tiến

          - 100% gia đình đoàn viên không sinh con thứ 3.

          - Có  40% số đoàn viên giáo viên đạt hai giỏi và hai giỏi xuất sắc/năm

          - Có 30% số gia đình đoàn viên đạt gia đình nhà giáo văn hoá tiêu biểu/năm

4 .Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

a. Yêu cầu:

          Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từ BCH đến các tổ công đoàn để chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường ngày một phát triển vững chắc hơn.

b. Giải pháp:

Kế hoạch hoá nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường từng tháng, từng học kỳ, từng năm học. Chú trọng vai trò của công đoàn trong lĩnh vực tham gia chuyên môn, góp phân nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành.

Xây dựng tốt mối quan hệ với nhà trường dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của đoàn viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nâng cao hiệu quả Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia các hội đồng liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, định kỳ kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, UBKT công đoàn

Phổ biến các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của Ngành cho các cán bộ công đoàn để nghiên cứu, trao đổi, góp phần cùng với BCH chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn trong từng năm học. Cung cấp các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Chủ động tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết 11 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh. Quan tâm bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xét kết nạp Đảng. Tiếp tục tranh thủ và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với công đoàn.

c. Chỉ tiêu:

- Danh hiệu tập thể: Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

          - Kết nạp 100% GV mới về vào công đoàn

          - 9/12 tổ đạt tổ công đoàn xuất sắc/năm

          - Có 2 -3 đoàn viên được chi bộ xét  kết nạp Đảng/ năm.

Trên đây là bản tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008-2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2011-2014. BCH rất mong được sự đóng góp ý kiến của toàn thể đại hội để bản dự thảo được hoàn chỉnh, sát thực và đưa vào tổ chức hoạt động có hiệu quả.

                                                                            

TM/BCH  CÔNG ĐOÀN

                                                                                      Chủ tịch

 

 

                                                                                   Nguyễn Thuận

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD QUẢNG TRỊ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT TRIỆU PHONG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   

                                                                        Triệu Phong, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG

NHIỆM KỲ 2008-2011

 

          Đại hội Công đoàn Trường THPT Triệu Phong nhiệm kỳ 2008-2011 đã bầu ra BCH gồm 5 đ/c, trong quá trình tổ chức triển khai các chương trình hoạt động công đoàn đã nhận thức đầy trách nhiệm về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, yếu kém đều gắn liền với vai trò của BCH. Sau đây, BCH xin kiểm điểm hoạt động trong nhiệm kỳ 2008-2011 như sau:

1. Hoạt động của BCH:

          BCH đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp và Chỉ thị nhiệm vụ của từng năm học đến đội ngũ cán bộ, giáo viên. Nghiên cứu đầy đủ các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của TLĐ lao động, LĐ lao động tỉnh, công đoàn Ngành từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn của đơn vị từng năm học phù hợp, có hiệu quả.

          Ngay sau đại hội BCH đã ban hành quy chế hoạt động của BCH, UBKT, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong BCH để tổ chức hoạt động.

2. Những ưu, nhược điểm của BCH nhiệm kỳ 2008-2011:

a. Ưu điểm:

          Xây dựng tập thể BCH đoàn kết, nhất trí, có tinh thần trách nhiệm, tổ chức sinh hoạt định kỳ đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể, được bàn bạc kỹ trước khi tổ chức triển khai thực hiện nên đã đạt được những kết quả đã trình bày trong báo cáo.

b. Nhược điểm:

          BCH có sự biến động, chủ tịch công đoàn mới thay thế năng lực còn hạn chế nên việc tiếp thu các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách mới liên quan đến giáo viên để phổ biến tại đơn vị chưa tốt. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện các hoạt động, việc thực hiện chức năng giám sát thực hiện các chế độ chính sách đôi khi còn lúng túng.

          Các uỷ viên BCH đều là cán bộ kiêm nhiệm nên vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ công đoàn vì vậy quá trình tổ chức triển khai các hoạt động của công đoàn còn bị chi phối, chưa kịp thời.

          Một số uỷ viên BCH chưa thật sự tâm huyết với công tác công đoàn.

          Với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, BCH công đoàn nhiệm kỳ 2008-2011nghiêm khắc kiểm điểm trước Đại hội. Ngoài ra, chắc chắn còn những nhược điểm chưa thấy hết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội để BCH nhiệm kỳ mới rút kinh nghiệm nhằm đưa phong trào hoạt động công đoàn trường THPT Triệu Phong ngày một phát triển.

 

                                                               BCH công đoàn trường THPT Triệu Phong

 

 

 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012

Tháng

Nội dung

Thực hiện

 

Tháng 8/2011

-  Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè

-  Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBGV, CNV.

-  Tham gia cùng với chính quyền trong việc phân công lao động sư phạm.

- Chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2011-2014.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới

 

Chủ tịch

Chủ tịch

 

BCH

Tháng 9/2011

-  Khai giảng năm học mới 2011- 2012 ( 5/9)

-  Phát động các phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học

-  Đại hội công đoàn cơ sở .

- Báo cáo tình hình đầu năm và Đăng ký các Danh hiệu thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân (nộp về VPCĐN chậm nhất ngày 10/10/2011)

- Hội thảo công tác chủ nhiệm và đổi mới phương pháp.

- Tổ chức trung thu và phát thưởng cho các cháu

 

Chủ tịch

 

BCH

Chủ tịch

 

 

 

Đ/c Lựu

Tháng 10/2011

- Phối hợp tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường

- Kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt nam 20/10 và triển khai công tác nữ công

- Thu quỹ tình nghĩa công đoàn đợt 1 (40.000đ/ĐV) và quỹ Mái ấm công đoàn (20.000đ), hạn cuối 15/10/2011

- Hội thi tìm hiểu về HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội…

BCH

Nữ công

 

Chủ tịch

 

BCH+tổ sinh

Tháng 11/2011

- Phối hợp tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường

- Sơ kết phong trào thi đua (dịp 20/11)

- Phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tham dự hội thảo công tác chủ nhiệm ở sở.

- Phối hợp chuẩn bị kế hoạch kỉ niệm 25 năm thành lập trường.

BCH

Chủ tịch

 

BCH

BCH

Tháng 12/2011

- Phối hợp tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.

- Quyết toán kinh phí hoạt động năm 2011

BCH

BCH

Tháng 01/2012

- Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách

- Sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ I theo cụm. Nộp báo cáo sơ kết về VPCĐN chậm nhất ngày 20/01/2012

- Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn năm 2011 (gửi về VPCĐN chậm nhất ngày 20/01/2012)

Ban TTND

Chủ tịch

 

Kế toán

Tháng 02/2012

-  Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

-  Phối hợp với chi đoàn GV tổ chức hoạt động kỹ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN; văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

- Phối hợp tham gia Hội thảo về đổi mới PPDH do Sở Giáo dục tổ chức

BCH

BCH+CĐGV

 

 

BCH

Tháng 3/2012

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)

- Thi làm đồ dùng dạy học tự làm.

- Động viên tổ chức câu lạc bộ văn học dân gian (tổ văn)

BCH

 

Tháng 4/2012

- Ôn tập, thi chất lượng học kỳ II.

- Chuẩn bị tổng kết các phong trào thi đua.

- Thu Quỹ tình nghĩa công đoàn (đợt 2:40.000đ) nộp chậm nhất 15/4/2012

BCH

Chủ tịch

Kế toán

 

Tháng 5/2012

- Tổng kết hoạt động công đoàn. Báo cáo TK và Hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về VPCĐN chậm nhất 10/6/2012.

- Tham gia xét danh hiệu thi đua năm học

- UBKT công đoàn ngành..kiểm tra hoạt động CĐ tại đơn vị.

Chủ tịch

 

Chủ tịch

Tháng 6/2012

- Tham gia xét luân chuyển giáo viên.

- Phối hợp rà soát bổ sung kế hoạch chuẩn bị thành lập trường

Chủ tịch

BCH

Tháng 7/2012

- Động viên CBGV tham gia bồi dưỡng hè

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

 

 

BCH

 

                   TM/BCH  công đoàn

                                                                                      Chủ tịch

 

 

                                                                  

                                                                                    Nguyễn Thuận

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:130481
Đang online:2

Video

Liên kết

LIÊN KẾT NHANH