Get Adobe Flash player
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG NHIỆM KỲ 2011-2014

CÔNG ĐOÀN GD QUẢNG TRỊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Công Đoàn cơ sở trường                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          THPT Triệu Phong            

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG

                                                             NHIỆM KỲ 2011-2014                           

            Đại hội Công Đoàn cơ sở trường THPT Triệu Phong nhiệm kỳ 2011-2014 được tổ chức vào ngày 22 tháng 09 năm 2011. Tham dự Đại hội có 76 CBGV được triệu tập. Trong đó vắng: 03 có phép.

   Đại hội đã nghe báo cáo và tập trung thảo luận báo cáo hoạt động công đoàn của ban chấp hành công đoàn trình đại hội nhiệm kỳ 2011-2014. Đại hội thống nhất:

A-    Về đánh giá tổng kết hoạt động Công Đoàn nhiệm kỳ 2008-2011:

* Ưu điểm :  Đạt được một số thành tích đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện 04 chương trình hành động của Công đoàn. Đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen

* Nhược điểm:

-         Công tác chỉ đạo các hoạt động của BCH Công đoàn còn thiếu tính liên túc.

-         Cán bộ công đoàn năng lực còn hạn chế.

B-   Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011-2014:

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và có trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

 

I- Chỉ tiêu :

1) Chỉ tiêu chung:

- Danh hiệu tập thể: Cờ thi đua của Công đoàn CĐGD Việt Nam

- Có 9/12 tổ công đoàn đạt xuất sắc/năm

2) Chỉ tiêu cụ thể:

- Về đạo đức:100% đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt

- Về năng lực: 70% Giỏi, 30 % khá

- Phấn đấu có đoàn viên được nâng lương trước thời hạn/năm.

            - 100% đoàn viên giáo viên còn lại được nâng lương đúng kỳ hạn.

            - Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, đầy đủ.

            - Đóng góp 100.000đ/ tháng để tham quan

- Đoàn viên đạt CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 03 - 05 đ/c/ năm

- Đoàn viên đạt GV dạy giỏi các cấp:             30% /năm

            - 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 75% Lao động tiên tiến

            - 100% gia đình đoàn viên không sinh con thứ 3.

            - Có  40% số đoàn viên giáo viên đạt hai giỏi và hai giỏi xuất sắc/năm

            - Có 30% số gia đình đoàn viên đạt gia đình nhà giáo văn hoá tiêu biểu/năm

            - Kết nạp 100% GV mới về vào công đoàn

            - Có 2 -3 đoàn viên được chi bộ xét  kết nạp Đảng/ năm.

II-  Đại hội nhất trí những nhiệm vụ và các giải pháp lớn nêu trong báo cáo của BCH Công đoàn trình đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2011-2014. Đại hội nhấn mạnh :

a- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình hành động của công đoàn:

- Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Vận động, tổ chức đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

b-  Thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đề ra.

III- Đại hội bầu BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2011-2014 gồm 03 đồng chí

            1) Nguyễn Thuận

2) Nguyễn Thị Lựu.

3) Nguyễn Ngọc Hợi.

Đại hội giao cho ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2011-2014 căn cứ nghị quyết đã được Đại hội được thông qua, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng, từng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Triệu Phong đã đề ra.

            Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ đoàn viên công đoàn hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Triệu Phong nhiệm kỳ 2011-2014 đạt danh hiệu Cờ thi đua của Công đoàn CĐGD Việt Nam.

                                                                                    Triệu Phong, ngày 22 tháng 9 năm 2011

     TM ĐOÀN CHỦ TỊCH              DẤU CỦA ĐẠI HỘI               THƯ KÝ

   

          (Đã ký)                                                                                     (Đã ký) 

     Nguyễn Thuân                                                                    Nguyễn Đức Phương

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:130390
Đang online:1

Video

Liên kết

LIÊN KẾT NHANH